En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Tema: Entreprenadjuridik

Läs mer om entreprenadjuridik

Vi har nu kompletterat de entreprenadjuridiska resurserna på webben med en litteraturlista och en länksamling för dig som vill lära dig mer ...

Stefan Ränk: Tunnelbanan kan minska social utsatthet

Bind ihop tunnelbanans ändstationer och skapa på så vis nya resmönster med mindre social utsatthet som följd. Så lyder Stefan Ränks recept för utvecklingen i Stockholm.

» Läs mer

Byggbiz Infrastruktur 31 okt 2014

1980-tal: Byggarna i protestmarsch

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det tionde avsnittet om åren 1980-89. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 30 okt 2014

Robert Örtegren: Vi måste ta mindre hänsyn till biltrafiken

Länsplanen för Stockholms infrastruktur har ett tydligt fokus: Satsningar på cykel- och kollektivtrafik.

– Vi måste ta mindre hänsyn till biltrafiken om vi ska få plats och kunna bygga ett hållbart samhälle, säger Robert Örtegren, trafikdirektör på Länsstyrelsen.

» Läs mer

Byggbiz Infrastruktur 29 okt 2014

Avtala före arbetet – undvik tvist efteråt

Stockholms Byggmästareförening bjöd på fredagen den 3 oktober in till ett frukostmöte om konsumententreprenader och specifikt om nya Hantverkarformuläret -14. Frukostmötet var fullsatt, vilket visar att det finns stort intresse och många frågor från medlemmarna när det gäller arbeten som utförs med privatpersoner som beställare.

» Läs mer

Behöver du behörighet för Heta arbeten?

Certifikat behövs för alla som utför, är brandvakter eller ska vara tillståndsansvarig vid Heta arbeten. Har du behov av att förnya ditt certifikat eller har du tidigare inte gått kursen? Passa på att gå Heta arbeten, tillståndsansvarig hos Stockholms Byggmästareförening under hösten. Den 1 januari 2015 höjer Brandskyddsföreningen priserna för certifikatet och det innebär att även vi kommer att behöva höja kursavgiften.

» Läs mer

Kurser 25 sep 2014

Önskemål: Samordna regelverken för buller

Boverket och Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller. Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) bjöd tisdagen den 23 september in till ett gemensamt frukostmöte, Bostadsforum, för att diskutera vad de föreslagna förändringarna kan innebära för bostadsbyggande.

» Läs mer

Evenemang Bostad 23 sep 2014

1970-tal: Individen träder fram, oljekris och MBL

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det nionde avsnittet om åren 1970-79. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 23 sep 2014

Finns det lösningar för att renovera miljonprogrammet?

En utmaning för miljonprogrammet är att utveckla koncept för renovering som ska vara både praktiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. I Nordic Built Challenge, Nordiska ministerrådets designtävling för hållbar byggnadsrenovering i Norden som avslutades 2013, deltog olika företag med sina förslag på lösningar för ett hus i respektive land. Under frukostseminariet vid fredagens ROT-prisutdelning fanns två Sveriges bidrag på plats och presenterade sina koncept.

» Läs mer

Evenemang ROT 23 sep 2014

Julpsalmen 4 vann ROT-priset

Ombyggnaden av Blomsterfondens seniorbostäder Kv Julpsalmen 4 i Älvsjö tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014.

Juryn för Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris, med Anna-Greta Leijon i spetsen, lyfter fram att ”gruppen bakom projektet på ett innovativt sätt, med enkla medel och till rimliga kostnader skapat funktionsduglighet och trivsamhet för de boende”.

» Läs mer

Evenemang ROT 19 sep 2014

Hur får vi ett bra samarbete med Trafikverket?

Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier, och Tobias Andersson, vd på Sveab och representant för SME-företagen gentemot Trafikverket, berättade om det arbete som görs för att få ett bättre samarbete med Trafikverket på ett frukostmöte fredagen den 12 september.

» Läs mer

Evenemang Infrastruktur 12 sep 2014

ROT-prisutställning i Kulturhuset

Kom och titta på ROT-priset! Fram till och med fredagen den 19 september visar vi en miniutställning om ROT-priset i Kulturhusets Stockholm Bygger-rum i gatuplan. Vinnaren tillkännages på frukostseminariet den 19 september.

» Läs mer

Evenemang ROT 04 sep 2014