En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Tema: Offentlig upphandling

Ny rapport: Sund offentlig upphandling

Tillämpningen är problemet Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till miljardsummor varje år och av annonserade upphandlingar svarar samh...

Tio år med AB 04

En konferens som går på djupet med de allmänna bestämmelserna

Allmänna bestämmelser 04, AB 04, är en grundbult för avtalsskrivande inom hela den svenska bygg- och anläggningssektorn - i vinter är det tio år sedan AB 04 lanserades.

» Läs mer

Entrepenadjuridik 17 dec 2014

2010-2014: Stort behov av nya bostäder i Stockholm

Under 2014 har Stockholms Byggmästareförening firat 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det trettonde och sista avsnittet om åren 2010-2014. Trevlig läsning!

» Läs mer

17 dec 2014

Svagt positiva byggvindar inför det nya året

Byggföretagen uppger en försiktig optimism inför det första halvåret 2015 i en undersökning från Stockholms Byggmästareförening. Föreningen har frågat sina 800 medlemsföretag hur de bedömer marknaden och en klar majoritet, hela 85 procent, tror på en oförändrad eller bättre marknad jämfört med andra halvåret 2014. Men det finns samtidigt orosmoment på byggmarknaden, som frysningen av Förbifarten.

» Läs mer

Statistik 10 dec 2014

Jubileumsutställning i Kulturhuset

Som avslutning på Stockholms Byggmästareförenings 125:e år visar vi hur Stockholm har vuxit fram med en jubileumsutställning i Kulturhuset.

» Läs mer

02 dec 2014

2000-2009: Stockholm bygger och digitaliseringen är nu en livsnödvändighet

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är avsnitt tolv om åren 2000-2009. Trevlig läsning!

» Läs mer

02 dec 2014

Vinnande anbud - så vinner du fler offentliga upphandlingar

Mindre företag har ofta svårt att konkurrera med större företag vid offentliga upphandlingar. Inte för att de gör ett sämre jobb, utan för att de inte är lika bra på att skapa vinnande anbud. Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bjöd in medlemmarna fredagen den 28 november för att få en snabbkurs om att skriva anbud. Det var fullsatt när inbjudne talaren Magnus Josephson, specialist på anbudsskrivning, berättade om hur företagen kan vinna fler offentliga upphandlingar.

» Läs mer

Evenemang LOU 28 nov 2014

Använd UE 2015 redan nu!

Den 1 januari 2015 träder det så kallade huvudentreprenörsansvaret i kraft, vilket kommer att synliggöra vilka entreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen. På Stockholms Byggmästareförenings kvartalsmöte berättade Malin Nilsson och Tomas Weis från Sveriges Byggindustrier om vad det innebär för byggföretagen. De uppmanade alla att redan nu låta alla nya underentreprenörer skriva under UE 2015, där de får intyga att företaget inte har några klara och förfallna fordringar gentemot sina anställda.

» Läs mer

28 nov 2014

1990-1999: Krisläge som övergår i optimism

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är avsnitt elva om åren 1990-99. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 14 nov 2014

Passa på att höja kompetensen för dig och ditt företag

Det finns gott om tillfällen att satsa på kompetensutveckling för dig och ditt företag hos oss på Stockholms Byggmästareförening. Boka in vårens kurser redan nu! Våra kurser är specialanpassade för byggbranschen.

» Läs mer

Kurser 07 nov 2014

På väg mot nära noll

Det finns många begrepp kring energieffektiva byggnader och krav kring energianvändning för olika typer av byggnader. Stockholms Byggmästareförenings teknik- och miljöutskott bjöd fredagen den 7 november in till frukostmöte för att reda ut begreppen. Till hjälp fanns Per Levin från Projektengagemang Energi & klimatanalys AB som berättade om vad som gäller för BBR-hus, passivhus, nära nollenergihus, nollenergihus och plusenergihus.

» Läs mer

Fullt hus

Idag var det fullt i byggarnas hus på Wennerbergsgatan 10! Alla våra tre våningsplan bjöd in till olika aktiviteter.

» Läs mer

Evenemang 07 nov 2014