En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Tema: bostäder

Botkyrka satsar på 20 000 nya bostäder till år 2040

Botkyrka kommuns nye ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, Gabriel Melki (S), fick sätta sig i Heta stolen i Kulturhuset på tisdagen för att svara på frågor om byggandet i kommunen. Botkyrka är på väg att anta en ny översiktsplan och i den höjer de målen för bostadsbyggande från idag cirka 250 nya bostäder per år till 650 bostäder per år fram till 2040.

» Läs mer

Bostad 15 apr 2014

Heta arbeten på polska

För att utföra arbeten med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som heta arbeten medför. Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet har länge haft kursen Heta arbeten, tillståndsansvarig i kursutbudet, men har nu valt att även erbjuda den på polska.

» Läs mer

Kurser 15 apr 2014

"Insynen i markanvisningsprocessen är fortfarande dålig"

Jonas Hammarlund var projektledare för Statskontorets rapport "Mark, bostadsbyggande och konkurrens". Han berättar i en intervju hur markanvisningar påverkar bostadsbyggandet.

» Läs mer

Bostad Byggbiz 14 apr 2014
The Fantastic Four underhöll på årsmötet. Foto: Ellen Norman

Jubilerande årsmöte

Medlemmarna i Stockholms Byggmästareförening och i Sveriges Byggindustriers byggförening Stockholm hade årsmöte och extra byggföreningsstämma på Grand Hôtel Stockholm på kvällen den 9 april. Efter mötet smygstartade firandet av Stockholms Byggmästareförenings 125-årsjubileum med underhållning av The Fantastic Four till middagen.

» Läs mer

Evenemang BF 125 år 10 apr 2014

Emma Jonsteg: Markpolitiken ger kortsiktiga lösningar

Marken är medborgarnas största och mest värdefulla tillgång. Och det är i markpolitiken vi sätter själva grundförutsättningarna för vårt samhälls- och bostadsbyggande. Då måste man tänka mer långsiktigt, anser Emma Jonsteg – arkitekten som tar plats i samhällsdebatten.

» Läs mer

Byggbiz Bostad 09 apr 2014

Solna - mer än bara genomfartskommun

Idag satte sig Anders Ekegren (FP) i Heta stolen i Kulturhuset för att svara på frågor från Stockholms Byggmästareförening. Anders Ekegren är stadsbyggnadsnämndens ordförande i Solna och när han fick beskriva sin kommun konstaterade han att många bara ser de stora vägarna som går genom kommunen, men den lilla kommunen erbjuder såväl ett varierat boende som närhet till grönområden och storstadens puls.

» Läs mer

Bostad 08 apr 2014

1910-talet - världskrig och olympiad

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det tredje avsnittet om åren 1910-1919. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 03 apr 2014

Ny styrelse vald vid Södertäljes årsmöte

På tisdagskvällen hade ett trettiotal personer slutit upp till Södertälje Byggmästareförening årsmöte. Efter den formella delen av mötet, med bland annat val av styrelseledamöter, avtackades Matti Virkki, NCC, för sitt fleråriga engagemang i styrelsearbetet.

» Läs mer

Ökat byggande förutsätter mer mark

Färska siffror från Sveriges Byggindustrier visar på en uppgående konjunktur för bostadsbyggandet i Stockholms län. Enligt prognosen kommer investeringarna i bostäder att öka med 11 procent under 2014 jämfört med förra året, vilket motsvarar en ökning på ungefär 5 miljarder. 

» Läs mer

13 mar 2014

BF 125 år - decennium för decennium

I år firar Stockholms Byggmästareförening 125 år. På vår webbplats publicerar vi varje månad information om utvecklingen sedan 1889, både i världen, i Stockholm och inom föreningens verksamhet. Detta är det andra avsnittet och gäller åren 1900-1909. Trevlig läsning!

» Läs mer

BF 125 år 10 mar 2014

Nu är det dags att anmäla bidrag till årets ROT-pris!

ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. Tävlingen gäller alla typer av ombyggda hus i Stockholms län färdigställda under 2013.

Välkommen att lämna in ert tävlingsbidrag senast klockan 11.00 den 11 april 2014. Anmälningsblankett och ytterligare information finns här.

» Läs mer

ROT 04 mar 2014